Інформація про місію Кіровоградської районної ради

Інформація про місію Кіровоградської районної ради

Районна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Кіровоградського району та здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та Законами України.

Повноваження, функції та основні завдання районної  ради

 Питання, які вирішуються районною радою виключно на  пленарних засіданнях:

 1. Обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради, звільнення їх з посади.
 2. Утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій.
 3. Утворення президії ради, затвердження положення про неї.
 4. затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату.
 5. Затвердження регламенту ради.
 6. Затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, заслуховування звіту про його виконання.
 7. Заснування засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх керівників.
 8. Заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає.
 9. Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них.
 10. Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством.
 11. Прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів.
 12. Здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування.
 13. Затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району.
 14. Прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них.
 15. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання.
 16. Затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання.
 17. Розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між місцевими бюджетами сіл.
 18. Вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку.
 19. Вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників.
 20. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.
 21. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу.
 22. Встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.
 23. Прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом.
 24. Прийняття за пропозицією відповідних сільських рад рішень, пов’язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.
 25. Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.
 26. Прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районної рад.
 27. Заслуховування звітів голови місцевої державної адміністрації, її заступників, керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевою державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.
 28. Прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації.
 29. Прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.
 30. Внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації.
 31. Надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності.
 32. Затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.
 33. Заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.
 34. Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.
 35. Районні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання законами.

Інформація про організаційну структуру

До складу Кіровоградської районної ради обрано 34 депутатів, діють 5 постійних комісій та президія районної ради.

Джерела фінансування

Кіровоградська районна рада фінансується з районного бюджету.